Jakmile je výroba spuštěna, funkce CoLOS® Printer Performance Vám umožní získat okamžitá upozornění na problémy tiskárny na vašich mobilních zařízeních a okamžitý přístup k ukazatelům výkonu tiskárny na dashboardech

Okamžitá viditelnost výkonu tiskárny

 • Optimalizované dashboardy.
 • Přístup k tiskárnám během označování a kódování z jednoho komplexního řídícího panelu.
 • Snížené provozní náklady.
 • Přehled o nutnosti doplnění spotřebních materiálů a identifikace tiskáren s malým využitím.
 • Kontrola a analýza historických výrobních dat pomocí exportovaných datových souborů.
 • Řídicí panel výkonu zobrazitelný na jakéhokoliv obrazovce.
 • Přístup k datovým a výkonovým panelům tiskárny z jakéhokoli kompatibilního uživatelského rozhraní nebo mobilního zařízení připojeného k Vaši tovární síti.

Větší provozuschopnost

 • Optimalizovaný výkon tiskárny.
 • Protokoly o rychlosti balení, dostupnosti a spotřebě k dispozici bez ohledu na to, kde se nacházíte.
 • SMS / e-mailová upozornění.
 • Okamžitá upozornění na události, když dojde k incidentu.
 • Vylepšený provozní výkon.
 • Identifikace stávající úzkých míst a ztráty výkonu v důsledku problémů s používáním umožní průběžně implementovat zlepšování procesů ve výrobě.

Prostřednictvím CoLOS® OEE můžete ještě zvýšit svou produktivitu tím, že získáte lepší přehled o důvodech omezení výkonu linky a úzkých místech, abyste mohli přijmout správná nápravná opatření a sledovat přínos tohoto zlepšení.

Rychlejší a hlubší pohled do problematiky výroby

 • Automatické výpočty OEE.
 • CoLOS OEE shromažďuje data v reálném čase z tiskáren Markem-Imaje a dalších zařízení na balicí lince pro výpočet OEE s klíčovými ukazateli výkonu (KPI) dostupnosti, výkonu a kvality.
 • Informace v reálném čase.
 • Ovládací panely založené na prohlížeči zdůrazňují ztráty KPI a prostoje a umožňují operátorům a supervizorům rychle podniknout kroky k řešení problémů.
 • Vylepšená dostupnost, výkon a kvalita.
 • Z analýzy historických zpráv můžete učinit rozhodnutí, která zvyšují produktivitu tím, že řeší klíčové výpadky, ztráty výkonu a kvality rychle a nepřetržitě a s očekávaným zvýšení produktivity o 10–15% na kritických liniích.

Snadná implementace

 • Připraveno k použití v řádech dnů, nikoli v měsíců nebo let.
 • Doplňkový modul, který je k dispozici se systémem CoLOS.
 • Samostatné řešení.
 • CoLOS OEE lze použít hned po vybalení z krabice, 100% konfigurovatelný, umožňující nastavení systému dle konkrétních požadavků zákazníka přímo na míru.
 • Škálovatelné pokročilé konfigurace. Vhodný pro použití na jedné lince nebo v celém výrobním podniku na všech linkách. Volitelný module workflow pro pokročilou konfiguraci procesů specifických pro danou lokalitu.