Pro zajištění správné distribuce a soulad produktu, vám pomůže CoLOS® Packaging Integrity zkontrolovat, zda jsou používané předtištěné obalové materiály správné použity pro každý jednotlivý konkrétní vyráběný produkt.

Správné balení

 • Ověření produktu.
 • Automatické ověření pomocí nejvhodnějších identifikačních zařízení zajišťuje, že obalový materiál odpovídá produktu vyráběnému na lince.
 • 100% kontrola.
 • Každý zabalený produkt je během výroby zkontrolován a všechny vadné obaly mohou být odmítnuty nebo linka zastavena, pokud jsou všechny obaly špatné.
 • Integrita dat.
 • Napojení na informační systémy výrobce, aby bylo zajištěno, že formálně povolená výrobní data jsou používána jak pro kontrolu balení, tak i ověření produktu.

Účinná ochrana značky

 • Snížený odpad a náklady na přebalování.
 • Zastavení výrobní linky, jakmile bude zjištěno nesprávné balení, systém zajistí, že nebude vyroben nesprávně zabalený výrobek.
 • Efektivní produkce.
 • Žádný dopad na rychlost výroby redukce častých ručních kontrolních postupů pro detekci malého počtu nesprávně použitých obalů.
 • Výrobky vyhovující požadavkům.
 • Zajištění, že obal odpovídá výrobní zakázce a eliminuje stažení výrobků pro případ, kdyby alergeny obsažené ve výrobku nekorespondovaly s informacemi na obalu produktu.