CoLOS® Data Management vám v počáteční fázi přípravy výroby umožňuje propojit pole návrhů zpráv s poli v tabulkách hlavních produktů uložených v ERP systémech a jednotlivé šablony naplnit daty s mnoha jednotkami zásob (SKU) a automaticky naplňovat zprávy daty SKU.

Méně oprav a přepracování

 • Propojení tabulek hlavních produktů.
 • Propojení šablon zpráv s tabulkami hlavních produktů v systémech ERP.
 • Opakované použití návrhů zpráv.
 • Propojení jediné šablony zprávy s mnoha SKU produkty zefektivňuje aktualizaci návrhů – jedna změna se znovu použije na všechny připojené SKU.
 • Eliminace duplikace dat.
 • Není potřeba kopírovat data do místních databází, které mohou být zastaralé a obtížně spravovatelné.

Zjednodušená správa dat

 • Menší riziko chyb obsluhy.
 • Používání aktuálních zdrojových dat vylučuje možnost operátorů zadávat nesprávná data nebo provádět chyby při jejich zadávání psaní.
 • Automatické vkládání dat.
 • Automaticky vkládání dat do šablon zprávy z aktuálních zdrojových dat pro skladové jednotky (SKU).
 • Vestavěná správa dat.
 • CoLOS obsahuje integrovaný systéme správy dat s jejich jednoduchou správou v interních výrobních tabulkách pro situace, kdy není vyžadováno připojení k externím zdrojům dat. Umožňuje také vytvořit tabulku produktů od samého začátku, když není přístup k centrální databázi produktů.

Pro použití s aplikací CoLOS® Message Design.