Výherní kódy na výrobcích

Podpora Vašich marketingových kampaní

Promotional-Coding-G2014-1103-450x250-Banner.jpeg

Vzhledem k požadavkům na zajištění větší transparentnosti dodavatelského řetězce pro vaše zákazníky musíte zajistit, aby vaše kódování bylo správné, kompatibilní a nákladově efektivní. Rovněž je třeba splnit rostoucí požadavky na podporu digitálního marketingu prostřednictvím speciálních výherních kódů používaných v marketingových kampaních.

Obvykle to znamenalo použití předtištěných materiálů s výherními kódy, paměťových karet vložených do tiskáren nebo nákupu drahého kontrolního zařízení monitorujícího výherní kódy v reálném čase. To omezovalo jejich masívní používání na více výrobních linkách současně. Potřebujete inteligentní, ekonomicky efektivní řešení, které vás nebude omezovat a umožní vám kdykoliv široké použití při Vašich marketingových aktivitách.

Řešení Markem- maje Promocoding, které je součástí nabídky Packaging Inteligence, usnadňuje používání obalů ke spuštění propagace tím, že umožňuje tisknout jedinečné kódy na vyžádání, a to i při vysokých rychlostech. Unikátní systém řízení dat, CoLOS®, zasílá dříve generované výherní kódy z centrálních serverů a odesílá je po dávkách do tiskáren tiskárny, takže tisk výherních kódů je v reálném čase zpracováván na úrovni tiskárny. Systém pomáhá v dosledovatelnosti produktů a snadno se integruje s technologiemi Markem-Imaje , jakož i s informačními systémy třetích stran * a hardwarem.

*Například: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Podporujte digitální kampaně, použitím nákladově efektivního tisku výherních kódů

Jednoduše digitalizujte proces balení