Správně zabalené výrobky

Použijte správný obal pro správné výrobky

Packaging-Integrity-G2017-1220-450x250-Banner.jpeg

Vzhledem k požadavkům zákazníka na větší transparentnost dodavatelského řetězce, musíte zajistit, aby vaše kódování bylo správné, kompatibilní a nákladově efektivní. Není však neobvyklé, aby se nesprávný předtištěný obal použil pro balení nesprávného výrobku nebo aby některé obalové materiály byly omylem použity. Problémy s balením je třeba identifikovat dříve, než bude příliš mnoho výrobků nesprávně zabaleno v horším případě, odesláno na trh. Potřebujete inteligentní řešení, které vás upozorní na možné problémy rychle, přesně a hospodárně.

Řešení Markem-Imaje Packaging Integrity, které je součástí nabídky Packaging Inteligence, zajišťuje použití správných předtištěné obalových materiálů na správný výrobek. Díky softwaru pro řízení informací CoLOS® se minimalizují odpady vznikající nesprávným použitím obalových materiálů na výrobky, šetří čas a peníze a minimalizuje riziko nutnosti stažení výrobků z oběhu. Systém pomáhá v dosledovatelnosti produktů a snadno se integruje s technologiemi Markem-Imaje, jakož i s informačními systémy třetích stran * a hardwarem.

*Například: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Vyvarujte se odpadu použitím nesprávného obalového materiálu

Jednoduše digitalizujte proces balení