Správně označené výrobky

Správně označené výrobky

Snižte množství odpadu pomocí identifikace chyb kódování v reálném čase.

Vzhledem k požadavkům na zajištění větší transparentnosti dodavatelského řetězce pro vaše zákazníky musíte zajistit, aby vaše označování výrobků bylo správné, kompatibilní a nákladově efektivní. Problémy s kódováním je třeba identifikovat dříve, než bude příliš mnoho výrobků nesprávně označeno, v horším případě, odesláno na trh. Potřebujete inteligentní řešení, které vás upozorní na možné problémy rychle, přesně a ekonomicky.

Řešení Markem-Imaje Coding Integrity, které je součástí nabídky Packaging Inteligence, zajišťuje, že každý potisk na výrobku je nejen přítomný a čitelný, ale má také správná výrobní data. Potenciální problémy jsou detekovány v reálném čase, takže můžete okamžitě jednat. Unikátní systém řízení dat, CoLOS®, v kombinaci s plně integrovanou kamerou Cognex snižuje riziko nutnosti přebalování výrobků, jejich nucenou likvidaci a stahování z trhu. Systém pomáhá v dosledovatelnosti produktů a snadno se integruje s technologiemi Markem-Imaje, jakož i s informačními systémy třetích stran * a hardwarem.

*Například: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Zaznamenejte potenciálně špatné označování v reálném čase

 

See brochure

 

Jednoduše digitalizujte proces balení

 

See brochure
Nahoru