Distribuce produktů a dodržování předpisů

CoLOS Vám pomůže

  • Aplikovat jedinečné marketingové kódy na každý produkt při plné rychlosti linky a s flexibilitou propagací „vždy na“ a „na vyžádání“.
  • Automaticky aplikovat logistické etikety (LPN nebo GS1 SSCC) na palety a zasílat data o těchto vyrobených paletách v reálném čase pro informační systémy výrobce.
Nahoru