Kontinuální InkJet

Kontinuální InkJet

Při kontinuálním Ink-Jet tisku piezoelektrické zařízení nazývané rezonátor přenáší akustickou energii proudu inkoustu generující 62 500 kapek inkoustu za sekundu.

Nabité kapky jsou poté vychýleny vychylovacími destičkami a použity k tisku. Nenabité kapky jsou recyklovány zpět do inkoustové nádoby.

Nahoru