Informace o ochraně osobních údajů

Aktualizace: 1

Zajištění ochrany a bezpečí Vašich osobních údajů je pro ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. velmi důležité. Proto ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. (další informace o obchodní společnosti naleznete na stránce Kontakt) spravuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.

 1. Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek, aplikací a online platforem

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

Ve chvíli, kdy navštívíte internetové stránky ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o., aplikace nebo online nástroje (označovaných souhrnně jako webová prezentace), ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. může zpracovávat následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím webové prezentace (např. při poptávce, při účasti v průzkumech nebo když nás kontaktujete se svými dotazy) a které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, příp. další informace zaslané jako součást žádosti o podporu; a
 • Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu

Vaše osobní údaje ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. zpracovává pro následující účely:

 • K poskytnutí služeb webové prezentace a ke správě vašeho používání webové prezentace;
 • K reakci na vaše specifické požadavky;
 • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vašeho používání webové prezentace (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

Cookies

V rámci webové prezentace můžeme využívat cookies. Ve chvíli, kdy navštívíte internetové stránky společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o., jsou na vašem koncovém zařízení uloženy informace v podobě souboru cookie. Obecně platí, že prostřednictvím cookies nikdy nezískáváme vaše osobní údaje. Pokud nechcete, abychom vaše koncové zařízení mohli rozpoznat, nastavte prosím ve svém prohlížeči, aby mazal všechny soubory cookies, blokoval je nebo vás upozornil, než bude nový soubor cookie uložen.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na webovou prezentaci společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. a nikoli na další webové stránky a aplikace spravované třetími stranami. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. nenese odpovědnost za ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích.

Leady

Aplikace Leady primárně identifikuje firmy, které navštívily naše webové stránky. Zjednodušeně to systém pozná tak, že je schopen přiřadit návštěvu k právnické osobě, tedy firmě. Aplikace Leady v tomto případě nepřiřazují návštěvy ke konkrétním osobám či živnostníkům, ale výlučně ke společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Aplikace Leady tedy neobsahuje osobní údaje ani je nezpracovává, a legislativa GDPR se na aplikaci primárně nevztahuje. Zpracovaná auditní zpráva v souladu s GDPR je ke stažení a náhledu zde: Auditní zpráva aplikace Leady. https://impr.cz/cms/media/files/leady_-_auditni_zprava_gdpr.pdf

Aplikace Leady obsahuje a v některý případech zobrazuje jména členů statutárních orgánů v detailu firmy. Tyto informace jsou dostupné z veřejného zdroje ARES a jsou načítány přímo ze zdrojového rejstříku. Nedochází tak ke zpracování dat na straně aplikace, ale pouze k jejímu zobrazení. Pokud je žádoucí zajistit export jmen živnostníků, je řešen pomocí přímého napojení na veřejně dostupná data.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem se společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování a právní titul

V souvislosti s obchodním vztahem mezi vámi a společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. může ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako “obchodní partneři”):

 • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní fax a emailová adresa;
 • Platební data, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům, včetně relevantních fakturačních údajů;
 • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci projektu nebo smluvního vztahu se společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;
 • Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností;
 • A je-li to zákonem vyžadováno, pro prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační čísla, osobní doklady a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.

Vaše osobní údaje ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. zpracovává pro následující účely:

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. či obchodních partnerů, např, odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí technických podrobností o zakoupených produktech;
 • Plánování, plnění a správa smluvních vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;
 • Správa a provádění zákaznických průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu nebo jiných propagačních akcí či aktivit;
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností;
 • Zajištění souladu s právními povinnostmi (např. povinnostmi vedení záznamů), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestným činům a praní špinavých peněz) a politikou společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. nebo průmyslovým standardům;
 • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a uplatňování či obrana právních nároků.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

 1. Předávání a sdělování osobních údajů

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. je oprávněn předávat osobní data třetím stranám, ale pouze v takovém případě a v rozsahu jaký je nezbytný pro výše uvedené účely.

Pokud je to povoleno zákonem, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o..

Poskytovatelé služeb společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 1. Doba uchování

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

 1. Odvolání souhlasu

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o., máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

 1. Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • Získat od společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. zpracovává;
 • Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.;
 • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.;
 • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.;
 • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

 1. Právo na stížnost

V případě jakýchkoliv pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděné správcem můžete podat stížnost přímo jemu email: gdpr@ondrasek.cz

nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. ( https://www.uoou.cz/6-prava-subjektuudaj/d-27276)