Drop On Demand (DOD)

Drop On Demand (DOD)

Jsou dva druhy Drop On Demand (DOD) inkjetové technologie, ventil-tryska a piezo-vysoké rozlišení. Tato technologie produkuje pouze inkoustové kapky potřebné k tisku.

Ventil-Tryska

Řada ventilů řídí individuální trysky k tisku 7-mi nebo 16-ti alfanumerických znaků v jednořádkovém nebo dvouřádkovém textu. Technologie ventil-tryska je primárně využívána k tisku velkých znaků na krabice a jiné druhy sekundárního balení.

Piezoelektrický-vysoké rozlišení

Piezo technologie tiskové hlavy se skládá z inkoustových komůrek se společnou kanálovou stěnou vyrobenou z keramického materiálu. Na piezo materiál je přivedeno napětí střídavě měnící tvar materiálu a tím působící na inkoust, který se dostává ven skrz vstupní otvory.

Horký inkoust-vysoké rozlišení

Technologie horkého inkoustu k potisku malými znaky (SCIJ) je digitální tisk , který umožňuje aktualizaci v reálném čase s využitím piezo drop-on-demand tiskové technologie. Poskytuje spolehlivý provoz a stále stejnou velikost inkoustových kapek. Klíčovým atributem Hot Melt SCIJ technologie je Touch Dry® hot melt inkoust, který se mění z tekutého na pevný okamžitě ve chvíli, kdy se dotkne povrchu popisované látky.Výsledkem je okamžitě suchý tisk, který přináší čitelné a ostré kódy.

Nahoru