CoLOS Line Traceability

CoLOS Line Traceability

CoLOS Line Traceability sleduje tok výrobků od polo-vyrobeného zboží po paletované produkty.

To vám umožní:

  • Vygenerovat jedinečný kód, nebo „otisk prstu“, které mají být vytištěny na každé sledovatelné jednotce. Potom můžete sledovat, které „otisky prstů“ jsou zabaleny dohromady a přiřadit nový „otisk prstu“ do další úrovně obalu (v konečném důsledku svázat jednotku výrobku s danou paletou).
  • Uložit příslušné informace pro sledování výrobků jak jeden krok nahoru a jeden krok dolů v dodavatelském řetězci.
  • Přizpůsobit se vaší balicí lince s minimálním dopadem na produktivitu.
  • Chrání značky před škodlivými účinky stažení výrobků z trhu, padělání a nechtěného zneužití.
Nahoru