2200 Production Interface

Výrobní rozhraní minimalizuje prostoje a nutnost opravy etiket na krabicích a paletách

Ovládací rozhraní 2200 Production Interface společnosti Markem-Imaje omezuje riziko nutných předělávek a stahování výrobků z oběhu tím, že minimalizuje prostor pro omyl obsluhy, protože údaje a formáty etiket lze mnohem jednodušeji zkontrolovat. Prostoje jsou redukovány díky možnosti digitálního náhledu a úpravy etiket a obsluha pracuje rychleji prostřednictvím velké intuitivní dotykové obrazovky.

Protože prostoje, přebalování a stahování výrobků ukusují ze zisků, musejí výrobci jejich výskyt minimalizovat. Systém pro tisk a aplikaci etiket na krabice a palety 2200 Series Print & Apply (P&A) už dávno osvědčil, že prostoje zkrátí až o šest dnů za rok. Ovládací rozhraní z toho vychází a přidává kombinaci nových funkcí, které omezují prostor pro chybu obsluhy, urychlují seřízení při přestavbě a zároveň tím snižují pravděpodobnost předělávek a stahování výrobků.

Etikety se běžně vytvářejí a ukládají mimo výrobní linku. Nezkušená nebo nepozorná obsluha může způsobit chybu výběrem špatné etikety a/nebo zadáním nesprávných dat ze serveru (např. z kanceláře nebo samostatného počítače u linky). Bez funkce náhledu etikety na úrovni tiskárny bývá vada zpozorována až po zahájení tisku, což vede k zastavení výroby a opakování práce; pokud zachycena není, může být výsledkem stažení výrobku.

Production Interface zmenšuje prostor pro takové chyby a urychluje seřizování. Díky němu je také etiketování krabic a palet méně náročné na správu zdrojů a uvolňuje obsluze ruce, aby se věnovala jiným aktivitám s vyšší prioritou.

Zvětšení kapacity úložiště znamená, že etikety lze nyní mnohem efektivněji ukládat hromadně na úrovni tiskárny, a to s omezenými možnostmi editace obrazu, což chrání integritu layoutu i dat. Vylepšená konektivita usnadňuje opakované načítání formátů a údajů etiket ze serveru na vyžádání přímo do tiskárny přes systém správy informací CoLOS® s ještě větší přesností a výkonností.

Výběr nesprávné etikety obsluhou lze napravit také tak, že zařízení umožňuje výběr etiket bez klávesnice a aktualizací variabilních dat přes připojenou ruční čtečku čárových kódů, která zase může být propojena s výrobním protokolem.

Velká dotyková obrazovka Production Interface ukazuje, jak přesně se bude variabilní obsah zobrazovatna vytištěné etiketě. V případě potřeby může obsluha přes digitální rozhraní snadno provést šest druhů drobných úprav, jako je například pozice etikety a kontrast tisku. V jiných etiketovacích zařízeních bývají takové změny nastavení přístupné tak obtížně, že se obsluha běžně uchýlí k ručnímu posunu senzoru v tiskárně a to může vést až k poškození stroje a zranění osob.

Vysoce racionalizované a intuitivní barevné rozhraní také urychluje a usnadňuje přepínání mezi zakázkami a řešení jiných problémů s tiskárnou. Obsluha už není rozptylována podružnými detaily, které nemají pro každodenní tisk význam.

Stavy tiskáren barevně rozlišené jsou na 261mm (10,1") nebo 396mm (15,6") dotykové obrazovce z dálky mnohem lépe viditelné, takže problémy se dají zpozorovat a řešit bezodkladně.

Varování a výstrahy si lze jednoduše prohlédnout v uživatelem zvoleném jazyce, což také urychluje řešení problémů bez potřeby vyhledávat složité chybové kódy. Production Interface základní úrovně umí ovládat jeden označovací systém série 2200, zatímco pokročilá verze dva, a to na stejné nebo různých linkách. Varianta CoLOS Line Terminal dokáže spravovat až čtyři tiskárny libovolného typu (nejen P&A) a zároveň zapojit i další aplikace, jako COLOS Mark & Read a CoLOS Printer Performance, pro dokonale přesné, vysledovatelné a efektivní řešení.

Nahoru